Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Polish Belarusian Czech English French German Russian Slovak

Wsparcie / Donate us

zebrolink

Opis konkurencji

0. PRZEGLĄD WETERYNARYJNY

Przegląd weterynaryjny sam w sobie nie jest konkurencją zawodów, jednak stanowi pierwszy element oceny konia przed dopuszczeniem do nich. Prowadzony jest przez komisję, której przewodniczy lekarz weterynarii. Przegląd ma na celu ocenę stanu zdrowia koni i eliminację ze startu w zawodach zwierząt chorych, kulawych, itp. Na przegląd weterynaryjny należy stawić się jednak nie tylko ze zdrowym, ale również zadbanym koniem (m.in. z rozczesaną grzywą i ogonem, wyczyszczonymi od wewnątrz i na zewnątrz kopytami, najlepiej naoliwionymi, itp.) oraz jego paszportem. Co prawda wygąd konia, a przede wszystkim jego czystość i schludność, nie podlegają ocenie i nie mogą zaważyć na werdykcie komisji, jednak ich stosowny poziom jest wyrazem dobrego stylu.

1. PRÓBA UJEŻDŻENIA

2011-04-15 07-26-00 IMG 0810Koń i jeździec powinni stanowić harmonijnie współpracującą całość. Konkurencja ujeżdżenia ma na celu sprawdzenie umiejętności jeździeckich zawodnika oraz stan przygotowania konia do kolejnych etapów zawodów. W zawodach Militari zawodnicy będą mieli do pokonania program Klasa L WKKW – Program krajowy 2011. Zawodnicy poruszają się po czworoboku o wymiarach 20 x 40 metrów, wykonując określone figury w określonych chodach.

Koń ćwiczenia na czworoboku powinien wykonywać chętnie i płynie. Musi odpowiadać na oddziaływanie jeźdźca spokojnie, dokładnie, bez oporu czy wahania. Jeździec powinien porozumiewać się z koniem w sposób dyskretny. 2011-04-15 08-02-26 IMG 0832Koń natomiast, dzięki długotrwałemu treningowi i zgraniu z jeźdźcem powinien być opanowany i spokojny. Program na czworoboku oceniają sędziowie. Wystawiają oni oceny za każde wykonane ćwiczenie oraz tzw. oceny ogólne, w których zwracają uwagę na chody konia, impuls, posłuszeństwo oraz postawę i dosiad jeźdźca.

2. PRÓBA SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY

2011-04-16 10-05-47 IMG 1152Następną konkurencją, w której zmagają się zawodnicy jest Próba skoków przez przeszkody. Ona również ma na celu sprawdzenie przygotowania jeźdźców i koni do kolejnych zadań. W tej konkurencji zawodnicy na parkurze (na ogrodzonym płaskim terenie z ustawionymi przeszkodami) pokonują przeszkody w ściśle określonej kolejności.

okl wew 02Zawodnicy mają do pokonania ok 10 przeszkód o wysokości do 100 cm. Szerokości przeszkody w zależności od jej rodzaju może nawet sięgać do 130 cm. Przejazd powinien być wykonany w równym, średnim tempie ok. 350 metrów na minutę.  Liczy się tu ilość zrzutek, posłuszeństwo konia i czas przejazdu. Za każdy błąd naliczane są punkty karne.

3. PRÓBA TERENOWA

2011-04-15 12-11-58 IMG 1093Próba terenowa polega na pokonaniu biegu terenowego z przeszkodami tzw. krosu. Próba ta ma na celu sprawdzenie wytrzymałości i możliwości fizycznych konia. Wynik uzyskany w tej próbie sprawdza również wiedzę zawodnika o możliwości swojego konia. Zawodnicy pokonują kilkanaście przeszkód terenowych o wysokości do 100 cm. Przeszkody mogą być pojedyncze, złożone z kilku członów. Przeszkody złożone można pokonać przynajmniej na dwa sposoby: pierwszy trudniejszy ale krótszy i szybszy do pokonania oraz drugi łatwiejszy, ale wymagąjcy pokonania dłuższej trasy. Pokonywanie przeszkód krosowych różni się od przeszkód na parkurze, na krosie przeszkody są upodabniane do naturalnych obiektów w przeciwieństwie do parkurowych, które z reguły są kolorowe.

2011-04-15 10-25-56 IMG 0982Błędy są oceniane na każdej przeszkodzie: pierwsza odmowa skoku 20 punktów karnych, druga 40, trzecia odmowa na tej samej przeszkodzie oraz trzecia na trasie krosu powoduje eliminację. Każdy upadek zarówno jeźdźca jak i konia, związany z pokonywaniem przeszkody powoduje eliminację. Przekroczenie normy czasu za każdą rozpoczętą sekundę nakłada na zawodnika 0,4 punktu karnego. Jednak przyjechanie przed normą czasu nie skutkuje lepszą punktacją. Właśnie w ten sposób sprawdzana jest znajomość swojego konia i poczucie tempa.

4. PRÓBA PRZEGLĄD MUNDUROWY

2011-04-16 08-08-08 IMG 1129Dbałość o schludność, czystość i zgodność umundurowania z przepisami ubiorczymi była nieodłącznym elementem fasonu każdego kawalerzysty. Jednym z celów tej konkurencji jest zachęcanie środowisk kawalerii ochotniczej do stałego ponoszenia poziomu wiedzy o umundurowaniu i stosowania jej w praktyce. Równie ważną kwestią poruszaną przy ocenie jest sprawa noszenia na mundurze wszelkich oznak, odznak i oznaczeń - dopuszczamy noszenie tylko tego do czego mamy faktyczne prawo. Przypadki nieuprawnionego  przypinania sobie Odznak Pułkowych, orderów czy stopni nie powinny mieć miejsca.

Podczas przeglądu sędziowie oceniają:

  1. Schludność i poprawność noszonego umundurowania
  2. Postawę, ogólny wygląd i zachowanie zawodnika
  3. Poprawność troczenia i dopasowania rzędu
  4. Pielęgnacja i wygląd konia

Za każde odstępstwo od regulaminu sędziowie naliczą odpowiednią liczbę punktów karnych branych do klasyfikacji ogólnej.

5-7. PRÓBY WŁADANIA BRONIĄ KONNO

lanca

Na władanie bronią składają się konkurencje: Lancy, Szabli i Pistoletu. Są to najistotniejsze konkurencje zawodów Militari. Uwidoczniają zdolności bojowe kawalerzystów i ostateczne przygotowanie pary koń, jeździec do działań podczas szarży.

Konkurencje te są bardzo widowiskowe i wymagające dużych umiejętności kawaleryjskich. Lanca, Szabla i Pistolet rozgrywane są na linii prostej na dystansie 200 m. Wzorcowo, zawodnicy powinni przemieszczać się po torze w szybkim tempie, zwalczając znajdujące się po drodze pozorniki imitujące nacierającego lub uciekającego wroga. W zależności od rodzaju broni stosuje się: pchnięcia, cięcia, kłucia, uderzenia i strzały. W Zawodach Konnych o Mistrzostwo Wojska w roku 1937 tor był pokonywany w tempie 550m/min - do tego dążymy.

szabliment

Od 2013 roku zmieniono charakter próby strzelania, wzorując ją na konkurencji prowadzonej w Zawodach Konnych o Mistrzostwo Wojska przed 1939 rokiem. Zrezygnowano więc z rozgrywania strzelania w formie statycznej, wprowadzając strzelanie do celu z konia. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa broń kulowa została zastąpiona bronią pneumatyczną.

pistol